8 Verspillingen

wp-verspillingen-plus

Klik hier voor het Engelse acroniem: TIM WOODS

disclaimerVerstandig om eerst na te denken welke verspillingen in een specifieke situatie van toepassing zijn, belangrijker zijn dan andere in het kader van:
klantwaarde
Hoger doel 
Ondernemingsdoelstelling

Verspillingen wegnemen met standaardwerk, Flow en Pull,
en door continu verbeteren

Bij verspillingen kan ook gedacht worden aan 
overbodig gebruik van hulpstoffen (drink/oppervlakte water, energie, etc.)
en milieubelasting

Zo ook aan de werking van IT-systemen, zoals ERP-systemen, 
met respons-/wachttijden, overbodige velden, scherm- en menu-inrichting

Tenslotte, is het aan te bevelen dat de benaming aansluit bij het dagelijks woordgebruik en bestaande terminologie voor een optimale communicatie,
en visueel management

wp-lean