Lean = niet

Lean is niet Toyota!
En uw onderneming is niet Toyota.
U heeft uw eigen culturele achtergrond,
culturele omgeving en eigen doelstelling.

Uw onderneming heeft wellicht al jaren een reden voor bestaan, en u wilt daarop verder bouwen. Uw strategie, uw klanten en omgevingsfactoren bepalen uw visie en missie.

Lean is geen doel!
Uw strategie is het doel. Lean is een middel.
Lean, in de zuivere vorm, is wel een integraal onderdeel van uw strategie.

Uw hoge verwachtingen over Lean en uw inspanningen moeten resulteren in extra omzet of extra activiteiten (minder inhuur, minder uitbesteding, product of dienst met een hogere kwaliteit). Uw ondernemingsdoelstelling én bedrijfsvoering vormen een twee-eenheid.

waarschuwing met gereedschapset

Lean is geen gereedschapskist!
Met één of meer geïsoleerd gebruikte “gereedschappen” kan een geweldig (tijdelijk) resultaat bereikt worden.

Doordat deze “gereedschappen” echter vaak een sterke link hebben met andere gereedschappen en principes is er geen borging, verdere ontwikkeling en is het effect op de gehele value stream of organisatie niet geborgd. Daarom is het ook aan te bevelen de organisatie aan te passen aan de “gereedschappen” en principes in plaats van andersom.

Supermannen verboden

Een Lean-organisatie is niet gebouwd op supermannen.
Lean is een lerende organisatie, waar de mensen en de processen duurzaam worden ontwikkeld, waar kennis wordt gedeeld met een open cultuur, waar multi-disciplinair en in teams wordt (samen-)gewerkt, verbeterd en ontwikkeld.

De onderstaande links verwijzen u na een aantal uitspraken en een korte toelichting.

wp-banner