Japans

Lean richt zich op gedrag en cultuur. Er zijn inderdaad grote verschillen tussen de Japanse (: belang van de lange termijn en het collectief) en de Nederlandse cultuur. Lean is echter veelal gebouwd op universele cultuur elementen, die goed passen in de Nederlandse cultuur.

Enkele voorbeelden daarvan zijn

  • Betrokkenheid vragen én medezeggenschap geven
  • Leidinggeven en coachen in plaats van managen
  • Richten op grondoorzaken in plaats van symptoom bestrijding
  • Veeleisend zijn én zekerheid geven
  • Focus op feiten, zelf waarnemen en ervaren in de praktijk

Daarnaast bedrijfsmatig de focus verleggen van verklaren van de afgelopen (rapportage) periode naar wat kunnen wij nu verbeteren in de huidige periode, voor nu en de toekomst, gericht op het hogere doel. 

Lean is deels gebaseerd op internationale invloeden van voor en na de 2e wereldoorlog. Enkele ervan vindt u hier.

Bent u geïnteresseerd om meer te lezen over bedrijfs- en nationale culturen, dan verwijs ik u graag naar de website van Geert (en Gert Jan) Hofstede en de daaraan gelinkte website van Bob Waisfisz waar u tevens zijn boek kunt downloaden.

wp-banner