Mogelijkheden

  • Minder uitzendkrachten
  • Minder overwerk
  • Natuurlijk verloop niet vervangen
  • Meer procesverbetering
  • Hogere service
  • Andere activiteiten
  • Insourcing
  • Voorwaartse- of achterwaartse integratie
  • Meer business

wp-lean