Slimmer werken

Slimmer of sneller werken is te bereiken langs de weg van proces verbetering, waarbij de volgende vijf generieke ‘productie elementen’ een rol spelen

  • Wat
  • Wie
  • Waar
  • Wanneer 
  • Hoe 

Meer in detail, verspilling als gevolg van 

There are four purposes of improvement: easier, better, faster, and cheaper.
These four goals in the order of priority.
Shiego Shingo

wp-lean