Programma voor productie

De benaming programma suggereert een tijdelijke actie.
Lean kan zeker helpen als een operationeel/tactisch instrument op korte termijn om taken en processen (tijdelijk) te verbeteren.

Echter alle processen hebben de natuurlijke neiging tot degradatie in de tijd. Om het bestaande niveau te handhaven, verder te verbeteren en aan te passen aan de dynamiek in de markt is continue opvolging vereist.

Daarnaast wilt u waarschijnlijk groeien naar een continu lerende organisatie. Een bedrijfscultuur vraagt continue aandacht en leiderschap.

Uw organisatie is meer dan productie.

Ops & SCBij veel processen hebben de activiteiten voorafgaand of in het verlengde van productie (zoals en niet beperkt tot verkoop) een aanzienlijk aandeel in de kwaliteit, kosten en doorlooptijd van het eindproduct voor de klant. Daarnaast spelen juist andere disciplines een belangrijke rol in de klantbeleving/klantreis.

Naast de invloed op het primaire proces en op de klantbeleving speelt Verkoop en Marketing een belangrijke rol bij:

  • Realiseren en onderhouden van klantrelaties
  • In kaart brengen van de echte behoeftes van de klant,
    en eventuele klachten en/of suggesties 
  • Communiceren van after sales activiteiten naar andere afdelingen als inbreng voor (kwaliteits-)verbetering van product, dienst en/of proces
  • Vertalen van ontwikkelingen in de markt naar producten en/of diensten
  • Analyseren van de reden(-en) voor het vertrek van klanten

In productie zijn verspillingen vaak wel het eenvoudigst waarneembaar, is er vaak sprake van een lineair proces en is er meestal veel data beschikbaar. Dat maakt productie wel een logische beginpunt van uw Lean implementatie.

Lean is een continue ontwikkeling, een reis voor de hele onderneming en uiteindelijk voor de hele supply chain die de klant bedient.

Informatie over Lean toegepast in een kantoor en verkoop omgeving vindt u op de volgende webpagina. Over het in kaart brengen van het proces leest u hier.

Tenslotte, bevat de waardestroom stroomopwaarts vaak leveranciers en stroomafwaarts bij B2B schakels zoals groothandel en dealers, die ook een belangrijke rol hebben bij de stroom van informatie en producten en daarmee voor de uiteindelijke klant. Hebben deze schakels een gezonde marge en kunt u deze schakels/partners helpen? 

Interessante Lean vragen voor commercie vindt u hier.

wp-banner