Lean = samenwerking

Leren door persoonlijk contact

Met (multidisciplinair) teamwerk o.a. producten én processen ontwikkelen (3P), producten innoveren (2P) en problemen over functionele grenzen oplossen om het hoger doel dichterbij te halen of verspillingen te verminderen. 

Verwijder eventuele muren tussen de (staf-) afdelingen, en voorkom dat afdelingen de eigen prestatie optimaliseren ten koste van de prestatie van de onderneming. Vraag gericht en actief naar meerdere meningen vanuit verschillende disciplines en expertises en naar ervaringen en achtergronden van medewerkers/-denkers. 

Samenwerking.png

Het betreft dus de gehele onderneming en van idee naar product introductie of de waardestroom (“van zand naar klant, of van koetje naar toetje”) waarbij het onderhouden van goede relaties met de andere schakels in de waardestroom veel meer is dan transacties verbeteren.

Teams bouwen door teamleden gemotiveerd te krijgen om samen hun eigen problemen op te lossen met (proces-)ondersteuning door manager/leider, eventueel experts en sr. management/directie en met name gericht op ontwikkeling, innovatie en probleemoplossing door het wegnemen van grondoorzaken.

men paddling in inflatable raft boat during daytime

Teamwerk is een individuele verantwoordelijkheid van iedereen. Door cross-functionele samenwerking wordt naast resultaat geboekt ook cross-learning en betrokkenheid gecreëerd. Een helder en inspirerend hoger doel ondersteunt die samen-werking. 


De verantwoordelijkheid voor een effectieve cross-functionele samenwerking ligt bij het MT/directie. Beoordeel mensen ook op hun deelname aan teamwerk, dat goed aansluit bij de trend meer eigenaarschap bij medewerkers neer te leggen.

De samenwerking tussen management en medewerkers is grafisch weerggeven op deze web pagina. Meer over samenwerking leest u op hier.

Een specifiek facet van samenwerking, catchball, vindt u op deze web pagina en meer over samenwerking leest u hier.

wp-lean