Lean = samenwerking

Leren door persoonlijk contact

Met (multidisciplinair) teamwerk o.a. producten én processen ontwikkelen (3P), producten innoveren (2P) en problemen over functionele grenzen oplossen om het hogere doel dichterbij te halen of verspillingen te verminderen. 

Verwijder eventuele muren tussen de (staf-) afdelingen, en voorkom dat afdelingen de eigen prestatie optimaliseren ten koste van de prestatie van de onderneming.

Samenwerking.png

Het betreft dus de gehele onderneming en van idee naar product introductie of de waardestroom (“van zand naar klant, of van koetje naar toetje”) waarbij het onderhouden van goede relaties met de andere schakels in de waardestroom veel meer is dan transacties verbeteren.

Teams bouwen door teamleden gemotiveerd te krijgen om samen hun eigen problemen op te lossen met (proces-)ondersteuning door manager/leider, eventueel experts en sr. management/directie en met name gericht op ontwikkeling, innovatie en probleemoplossing door het wegnemen van grondoorzaken.

men paddling in inflatable raft boat during daytime

Teamwerk is een individuele verantwoordelijkheid van iedereen. Door cross-functionele samenwerking wordt naast resultaat geboekt ook cross-learning en betrokkenheid gecreëerd. Een helder en inspirerend hoger doel ondersteunt die samenwerking. 

De verantwoordelijkheid voor een effectieve cross-functionele samenwerking ligt bij het MT/directie. Beoordeel mensen ook op hun deelname aan teamwork.
Een grafische weergave van samenwerking tussen management en medewekers vindt u hier. 
Meer over samenwerking leest u op deze web pagina.

Over een specifiek facet van samenwerking verwijs ik graag naar de web-pagina over catchball. 

Een wellicht minder voor de hand liggend voorbeeld van samenwerking: Just In Time (JIT) en doorlooptijd reductie waarbij de interne/externe leverancier (schakel stroomopwaarts) gefaciliteerd wordt om dit mogelijk te maken (: betrouwbare planning, nivellering van de leveringen). JIT is teamwerk en ketendenken in plaats van power play.

Doelgericht samenwerken (in de supply chain) om samen (moeilijke) problemen op te lossen én om individueel te groeien.

#Nemawashi, #PDCA, #A3, #Catchball

wp-lean