Teamwerk

Een team is een groep tot max. 11 teamleden, die een die een helder gedeeld gemeenschappelijk hoger doel hebben of een probleem moeten oplossen en echt met elkaar moeten samenwerken om succesvol te zijn in het behalen van dat doel of dat probleem. In aanvulling op teamwerk is vragen stellen, experimenteren en doorvragen, de theorie van de Six Thinking Hats  en het thema psychologische veiligheid interessant.

team


Binnen Lean neemt teamwerk een belangrijke plaats in, iedereen maakt onderdeel van een team, zeker als het zaken betreft die de eigen discipline overstijgen, denk daarbij bijvoorbeeld aan collectief leren, kwaliteitsproblemen en levertijden, omdat effectief teamwerk: 

 • bijdraagt aan de ontwikkelen van individuele teamleden 
  • Aangaan van constructieve dialogen
  • Leren van elkaar; open staan voor andere ideeën, invalshoeken en/of specifieke belangen  
  • Delen van kennis, onder het motto “2 weten meer dan 1”
  • Door proces- of specifieke kennis van facilitator,
   bijvoorbeeld m.b.t. probleemoplossingen
 •  continue verbetering en effectieve invoering ervan ondersteunt 
  • Ontwikkelen van consensus en draagvlak (schildpad – haas) 
  • Borgen van integrale aanpak 
  • Een brede inventarisatie levert meerdere mogelijke verbeteringen. 
   Weging van deze mogelijkheden met een focus op feiten geeft een natuurlijk filter voor potentiële
 • versterkt teamdenken en teamwerken
  • Werken in teamverband ondersteunt het ervaren van verbondenheid 
  • Ervaring binnen een team met beperkte teamgrootte (max. 8 leden) voedt het vertrouwen en probleemoplossend vermogen van individuele leden

Het werkt effectief om voor bepaalde belangrijke zaken een multidisciplinaire werkgroep samen te stellen. Daarmee is een formeel en gericht platform gerealiseerd om een specifiek probleem op te lossen, meer over teamwerk leest u hier

Het standaard werk is vaak verdeeld in teams met 5-7 leden.

TEAM: Together Everyone Achieves More

wp-referenties