Zonder wrijving geen glans

Vraagstukken zijn tegenwoordig vaak enorm complex, en vragen een multidisciplinaire aanpak en een team dat elkaar aanvult op kennis, vaardigheden en creativiteit.

Elk teamlid heeft een eigen verantwoordelijkheid om actief mee te spreken en mee te denken in de geborgenheid van het team. Is eenmaal een besluit genomen dan wordt deze unaniem en met energie door het team (uit-)gedragen.

Tips voor succesvol teamwerk

 • Laat je ego achter en stel je kwetsbaar op!
  Luister en leer zonder vooringenomenheid, weet dat niemand alles weet.
  Omring je door slimme mensen met een andere achtergrond en vaardigheden.
 • Alles mag gezegd worden!
  Zeg wat je op je hard hebt binnen het team.
  Denk in termen van alternatieve voorstellen in plaats van tegenvoorstellen.
 • Stel het hogere doel en het klant-/ondernemingsbelang voor eigen belang.
 • Focus op probleem/grondoorzaak/uitdaging, niet op de persoon of personen.
  Stel jezelf de vraag wat de onderliggende oorzaak kan zijn van ongewenst gedrag.
 • Las zo nodig een strategische pauze in, en pak de zaak daarna weer op.

wp-lean