Obstakels bij (collectief) leren

Onvoldoende samenwerking

  • Onduidelijke klant-leverancier-relatie, en standaarden 
  • Onvoldoende horizontale en verticale samenwerking (: het waarom, ondersteuning) 
  • Onvoldoende multi-disciplinaire samenwerking, bij voorbeeld met en niet beperkt tot stafafdelingen zoals TD, en ook samenwerking in ontwerpfase
  • Yokoten: delen van kennis (die centraal beschikbaar en toegankelijk is) om anderen te inspireren en het aanpassen ervan aan eigen specifieke situatie en/of (betere) inzichten 

Ontbreken van visueel management 

  • Ontbreken van standaard/standaardwerk, actuele prestatie en 
  • Ontbreken van helderheid m.b.t. actuele prestatie en afwijkingen 
  • Ontbreken van overzicht geprioriteerde problemen en de voortgang ervan 

Ontbreken van continue, gerichte verbetering 

Over het ontbreken van psychologische veiligheid verwijs ik u graag naar de volgende web pagina.

Overig

  • Management op afstand in plaats van op de werkvloer
  • Ontbreken van coachend leiderschap en/of een coach
  • Ontbreken van gevoel van urgentie: lonkend toekomst perspectief (Hoger doel

wp-lean