Waarom Lean?

Lean is een bedrijfsmethodologie, een aanpak en geen doel op zich.

wp-wiifm2

Meer over de financiële impact leest u hier. Daarnaast kan met Lean de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid sterk vergroot worden.

Bij verkorting van de doorlooptijd neemt de kans op verstoring af, maar neemt de vraag naar proces controle toe.

Een duurzame aanpak zorgt ervoor dat u verbeteringen vasthoudt en verder vergroot. Daarmee wordt uw organisatie zelfvoorzienend, lerende organisatie, en uw team “zelf sturend”.

Advertenties