Lerende organisatie

Elke keer dat een medewerker (of een team van medewerkers) een probleem oplost, groeit hun kennis én draagt dit bij aan het succes van de onderneming.

 
Lerende organisatie, Lean en bedrijfsresultaat

Bedankt de manager / teamleider de medewerker als deze met een nieuw probleem komt?

Meer over lerende organisatie vindt u op deze web pagina
en meer over autonome teams treft u
hier.

disclaimerDisclaimer! Informatie en kennis verwerven is slechts een deel van het echte leren.

Wie denkt “Ik heb net een goed boek over zwemmen gelezen. Ik spring in het diepe water en kan zwemmen.”

Lean is ook “lerend / experimenterend veranderen”,
zowel top-down als bottom-up!

Advertenties