Lerende organisatie

Elke keer dat een medewerker (of een team van medewerkers) een probleem oplost, groeit hun kennis én draagt dit bij aan het succes van de onderneming.

 
Lerende organisatie, Lean en bedrijfsresultaat

Bedankt de manager / teamleider de medewerker als deze met een nieuw probleem komt?

Meer over lerende organisatie vindt u op deze web pagina
en meer over autonome teams treft u
hier.

Lean is ook “lerend / experimenterend veranderen”,
zowel top-down als bottom-up!

Advertenties