Financiële impact

Substantiële verbetering van ROI (Return On Investment) door o.a.

  • Meer omzet a.g.v. hogere kwaliteit van product of dienst, kortere doorlooptijd en door verbetering van het ontwikkelproces van nieuwe producten
  • Lagere personeelskosten door hogere productiviteit
  • Lagere overige kosten, veelal gerelateerd aan het aan het aantal medewerkers
  • Lagere werkvoorraden door hogere omloopsnelheid voorraden
  • Lagere vaste kosten
  • Verbeterde cash flow
  • Verminderde crediteuren positie o.a. door kortere order-to-cash cyclus

Dit zijn (mogelijke) uitkomsten van gerichte, verbeteracties.

Daarnaast worden er binnen een Lean cultuur meerdere verbetervoorstellen verwacht voor de oplossing van 1 uitdaging, waarbij volhard wordt om machines en processen te verbeteren vóórdat nieuwe machines ontworpen of aangeschaft worden. Dezelfde terughoudendheid wordt betracht bij het (verder) automatiseren en investeren in ERP-pakketten.

Lean-leiders richten zich op meetbare resultaten, zich realiserend dat resultaten voortkomen uit processen en gerichte verbeteracties. Zij richten zich op het actuele proces. Financiële resultaten reflecteren het verleden.

Een aantal rekenvoorbeelden gericht op personeelskosten reductie vindt u hier.

Het effect van teamgrootte op het realiseren van werkelijke personeelsreductie treft u op deze web pagina.

Winst = marktprijs – kosten

wp-referenties

Advertenties