Financiële impact

Man met bankpas.png

 

 

Substantiële en structurele verbetering van de ROI (Return On Investment) en de cash flow is mogelijk door o.a.

 

 • Meer omzet a.g.v. hogere kwaliteit van product of dienst, kortere doorlooptijd en door verbetering van het ontwikkelproces van nieuwe producten
  • bij bestaande klanten
  • door het terugwinnen van verloren klanten
  • door het bedienen van nieuwe klanten
  • door het leveren van meer toegevoegde waarde

Hogere effectiviteit van processen door continue, stapsgewijze verbetering wat leidt tot (verdere) 

 • Verlaging van variabele kosten door
  • wegnemen van verspillingen
  • hogere FTR (First Time Right) score
  • lagere werkvoorraden als gevolg van
   • hogere omloopsnelheid voorraden a.g.v. kleinere batches, JIT
   • verhoogde flexibiliteit / kleinere batches door o.a. SMED
 • Verlaging van vaste kosten door
  • kleinere batches vragen minder ruimte en minder opslag
  • hogere output beperkt investering in extra capaciteit
 • Lagere personeelskosten door hogere productiviteit
  Inclusief kosten die veelal gerelateerd zijn aan het aantal medewerkers
 • Verminderde crediteuren positie o.a. door kortere order-to-cash cyclus

Dit zijn (mogelijke) uitkomsten van gerichte, verbeteracties.

In een Lean cultuur worden meerdere (creatieve) verbetervoorstellen verwacht voor de oplossing van één uitdaging, waarbij volhard wordt om machines en processen te verbeteren vóórdat nieuwe machines ontworpen of aangeschaft worden. Dezelfde terughoudendheid wordt betracht bij het (verder) automatiseren en investeren in ERP-pakketten.

disclaimerLean-leiders richten zich op meetbare resultaten, zich realiserend dat resultaten voortkomen uit processen en gerichte verbeteracties. Zij richten zich op het actuele proces. Financiële resultaten reflecteren het verleden.


Zo kunnen klanttevredenheid en -loyaliteit net als actuele proces indicatoren soms een betere voorspeller zijn van de nabije toekomst. 

Resultaten komen ook van effectief gedrag. Meer hierover leest u hier

Een aantal rekenvoorbeelden gericht op personeelskosten reductie vindt u hier. Het effect van teamgrootte op het realiseren van werkelijke personeelsreductie treft u op deze web pagina.

Winst = marktprijs – kosten

wp-referenties