Reken voorbeeld

Het wegnemen van verspillingen levert veel op.

Hieronder treft u een aantal rekenvoorbeelden aan van een jaarlijkse besparing beperkt tot de factor arbeid, exclusief de overheadkosten.  

wp-besparing

disclaimerDeze tabel is een versimpelde weergave van de werkelijkheid! Een productiviteits-verbetering leidt alleen tot een besparing als er minder medewerkers in dienst zijn en/of ingehuurd worden.

Een medewerker met een grote bijdrage aan het verbeterproces in zijn huidige functie zou wellicht goed (verbeter-)werk kunnen leveren op een andere werkplek, in een andere werkcel of op een andere afdeling…

Meer over invulling geven aan overbodig geworden medewerkers leest u hier


Natuurlijk geldt ook hier het adagio niets voor niets. Naast het wegnemen van verspillingen en daarmee het reduceren van variatie door standaardwerk moet de werkdruk van alle deelactiviteiten (: afzonderlijk of geclusterd) in de waardeketen op elkaar afgestemd worden. De clustering van deelactiviteiten heeft ook een effect op de teamgrootte. Hierover meer op de volgende web pagina.

Het werk laten uitvoeren in groepen geeft de mogelijkheid om bij een goed doorgevoerde productiviteitsverbetering het aantal medewerkers te reduceren, én werken in een groep/team bevordert daarnaast het groepsgevoel.


Wilt u hiermee aan de slag? Neem dan gerust contact met mij op! Ik help u graag, op basis van een vast tarief, een resultaat afhankelijke beloning of een combinatie van beide.

wp-training