Teamgrootte

Teamgrootte

Daarnaast kan het samenvoegen van deelprocessen en het werken in een team ook andere positieve effect hebben:

  • Cyclustijd kan aangepast worden door het aantal medewerkers te variëren
  • Medewerker kan effectief verschillende machines bedienen, of opeenvolgende bewerkingen uitvoeren
  • Verhoogde continuïteit / vervangbaarheid bij uitval van een medewerker
  • Aantrekkelijkere werkomstandigheden / meer variatie
  • Hogere kwaliteit van het werk door minder overdrachtsmomenten en het delen van kennis binnen het team
  • Reductie van tussenvoorraden en variantie in de doorlooptijd

De ideale teamgrootte voor een teamleider is ca. 5 tot 7 medewerkers.

wp-lean