Belangrijkste gereedschappen

Man met gereedschap 2

 


Lean gereedschappen zijn zowel gericht op het verbeteren van het proces (tegenmaatregel) als op het verbeteren van de kennis van de medewerkers.

Om de gereedschappen goed te laten werken, moeten medewerkers hun betrokkenheid bij deze gereedschappen kennen en/of het specifieke doel van de toe te passen gereedschappen weten. Zo weten medewerkers ook hoe zij de effectiviteit van het gereedschap moeten meten.

Een aantal belangrijke middelen treft u hieronder aan

 

disclaimerGereedschappen zijn over het algemeen (duurzaam) effectief als deze correct toegepast worden in een groter geheel (: systeemdenken; de relatie standaardwerk en Kaizen is een operationeel voorbeeld) of ingebed zijn in een passende cultuur/structuur, de strategie ondersteunen of gericht ingezet worden voor een geïsoleerd probleem.

 

Een oorzaak en gevolg diagram (Visgraat diagram) kan goed ingezet worden als interactief hulpmiddel om de grondoorzaak/grondoorzaken van een probleem te inventariseren met een (multidisciplinair) team in plaats van brandjes te blussen. Hiermee wordt tegelijkertijd het inzicht in het proces en de kennis van de medewerkers vergroot.

Een aantal standaard uitvoeringen van een visgraat diagram in MS PowerPoint vindt u hier.

Voor het analyseren van complexe problemen waarbij de onderlinge interactie van oorzaken een grote rol spelen wordt gebruikt gemaakt van Design of experiments (DOE). Meer over probleemoplossing leest u hier.

wp-lean