Metrics Based Process Map (MBPM)

Hulpmiddel om huidig proces in kaart te brengen
en om verbetermogelijkheden te adresseren

 • Meer op detail niveau dan VSM
 • Veelal voor kantoor of dienstverlening
 • Combineert functionele benadering
  met
  Lean-metrics: tijd en kwaliteit

Deelnemers aan verbeterproces

 • Medewerkers/leidinggevende in proces, leverancier, klant, buitenstaander en eventueel een facilitator

Metrics-based porocess map 3Werkwijze

 • Feitelijk proces in kaart brengen, inclusief tijdlijn (BWT en DLT)
 • Eventueel bevindingen checken met ISO-handboek, checklijsten, etc. 
 • Data verzamelen
 • Bepaal kritieke pad; langste doorlooptijd
 • Bepaal waarde toevoegende activiteiten en andere activiteiten (: NVA, OVA)
 • Bepaal doelstelling nieuwe proces
 • Formuleer gewenste nieuwe proces
 • Stel actieplan op, voer deze uit, meet effectiviteit en pas zo nodig aan
 • Borg nieuwe proces, inclusief documenteren, training en monitoring (visueel management)

Verbetermogelijkheden

 • Elimineer stappen/werk/overdracht momenten
 • Combineer/parallelle activiteiten
 • Creëer flow; Reduceer/elimineer batches
 • Verbeter kwaliteit (FTR)
 • Standaardwerk
 • Elimineer 7 Verspillingen
 • Elimineer onnodige goedkeuringen/autorisaties
 • Nivelleren/balanceren van werk; vorm (tijdelijke) cellen
 • Stem bezetting af op takttijk
 • Maak gebruik van visueel management

wp-referenties

Advertenties