SMED

Single Minute Exchange of Die
Verkorten omsteltijden

Het gaat hier om de tijd die verstrijkt tussen het laatst goede product of onderdeel voor de omstelling en het eerste goede product of onderdeel na de omstelling. 

smed

De doelstelling dient integraal beoordeeld te worden door Value Stream Mapping, waarbij klantvraag en proces optimalisatie (: reduceren van voorraden, OHW en verhogen van flexibiliteit door productie in kleine hoeveelheden [in plaats van grote batches] een belangrijke invloed hebben.

Korte omsteltijden kunnen nivellering faciliteren waarbij in korte tijdsperiodes een ‘vaste’ mix van verschillende producten geproduceerd kunnen worden.
In TPS (: Toyota Production System) wordt deze nivellering Heijunka genoemd, waarbij takt- en cyclustijd een belangrijke rol spelen.

SMED heeft verder een relatie met verspillingen, standaardwerk, werkplek efficiency (5S) en daarmee met processtabilisatie. Tenslotte is SMED een basis voor continue verbeteren (kaizen).

Advertenties