Catchball

Communicatie tussen management en medewerkers, gericht op verkrijgen van draagvlak/eigenaarschap en helder gedefinieerde actie toegewezen aan medewerker om gewenste hogere doel of strategische planning te behalen. 

team


Er wordt doelgericht en proactief gewerkt aan het verkrijgen van ‘consensus’ voor de benodigde focus en toewijding. Consensus betekent dat iedereen gehoord wordt en dat hun ideeën serieus overwogen worden. Voordat de beslissing genomen wordt.


Consensus op het gebied van het hogere hoger doel, de bedrijfsstrategie en indicatoren (: KPI’s en PI’s). Alle betrokkenen accepteren mede eigenaarschap en (mede) verantwoordelijkheid.

Het gaat om het zoeken van specifieke, multidisciplinaire inbreng (feiten en data) en niet om feedback of een oordeel (mening). Daarvoor wordt tijd vrijgemaakt. Medewerkers zijn het eens of oneens, maar committeren zich altijd aan de gekozen route en/of actie. Langs deze weg wordt betrokkenheid bij de uitvoering geborgd, die niet ondergesneeuwd wordt door de ‘waan van de dag’ of passieve tegenwerking.

Daarmee is dit proces een verantwoordelijkheid voor leidinggevende en medewerker.

wp-handschuttenDeze twee-weg communicatie, horizontaal en verticaal, waarbij respectvol de actuele situatie, voor-, nadelen en risico’s in kaart gebracht worden wordt catchball genoemd. Centraal staat mensen betrekken en het daarmee verbeteren van het prioriterings- en planningsproces, de helderheid m.b.t. keuzes, aanpak en doelen.

 

Catchball gebruiken om te borgen dat medewerkers zich dermate betrokken voelen dat zij met hun doelstellingen en plannen de visie en ambities van de onderneming ondersteunen. Managers en medewerkers voelen zich uitgedaagd en geïnspireerd.

Een grafische weergave vindt u hier

Debat verwachten en debat vragen! Catchball is echter geen democratie, wel leidt dit tot betere en snellere resultaten bij de uitvoering. Zowel het proces als het resultaat zijn daarbij belangrijk, en onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

In het verlengde van catchball beveel ik graag de volgende video aan How great leaders inspire action by Simon Sinek. Meer Lean (gerelateerde) inspiratie vindt u hier 

Meer over strategische planning dat nauw verbonden is aan catchball vindt u op deze web pagina. 

#Teamwerk, #Nemawashi#PDCA, #A3

wp-lean