Discipline

Verwijst naar gestructureerd werken, inclusief verbeteren, om bepaalde vaardigheden en bekwaamheden te bereiken, om als team te leren en om de prestatie en betrouwbaarheid van de organisatie duurzaam te verbeteren.

Enkele onderdelen hiervan

Discipline staat haaks op een organisatie die gebaseerd is op instructie en controle, op micromanagement en bureaucratie! De voorspelbaarheid die door discipline verhoogd wordt maakt micromanagement zelfs overbodig. Bij veel mensen heeft het woord discipline echter wel deze negatieve associatie. Hetgeen om toelichting van de term discipline vraagt.

Door een eenduidige werkwijze (standaard) zijn wijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde omstandigheden, eenvoudig en beheersbaar door te voeren.

Discipline vraagt wel training* om het werk goed (met minimale variatie) uit te voeren en medewerkers die verantwoordelijkheid neemt voor zijn werk.

*op werkplek, met coach, gericht op hogere doel van het proces, in kleine stappen en met (visuele) puntsgewijze werkbeschrijving opgesteld én geactualiseerd door medewerker.

Leveren ‘helden’ of uw management systeem en cultuur enorme resultaten?

wp-lean

Advertenties