Implementeren en experimenteren

wp-implenteren-en-experimenteren

Kort cyclische experimenten met een wetenschappelijke methode (PDCA) o.a. met A3.  Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Experimenteren, en zelf observeren, wordt opgevolgd door reflecteren en het vastleggen/delen van de opgedane kennis.

Experimenten vraagt een ‘veilige omgeving’ omdat niet altijd en meteen het beoogde resultaat bereikt wordt. Belangrijk om dan de waarom vraag te stellen, in plaats van wie! 

wp-man-met-licht

Bij het realiseren van SMART-doelstellingen wordt vaak teruggegrepen op een beproefde aanpak en daarmee wordt experimenteren en out-of-the-box denken vaak uitgesloten. 

Experimenteren in plaats van discussiëren

Advertenties