Leerproces en management

Lean leerproces

  • Leren door te doen
  • Je leert beter in een team,
    gevoed door open dialogen en zonder vooroordelen
  • Teams leren van samen problemen oplossen, van elkaars invalshoeken

Management 

Management is zowel verantwoordelijk voor het geven van richting (: hoger doel en focus) en het bepalen van de kaders, als het systematisch en continu ontwikkelen van mensen in de lijn.

Management geeft inzichten; vragen stellen in plaats van antwoorden. Vragen gericht op structuur en niet op inhoud. Wat wil de klant? Wat vinden anderen (interne klant/leverancier) in de organisatie? in plaats van ‘wat vindt de baas’. 

Ter inspiratie zijn een aantal (Lean) socratische vragen opgesteld ter ondersteuning van de coach en coachee.

Beslissingen worden zo veel mogelijk op de werkvloer genomen, in processen gefaciliteerd door het management (zie Nemawashi en Catchball). Een aantal gereedschappen en systemen in dit verband treft u hieronder aan.

lerende-organisatie-2
Aan deze cultuur wordt in de training veel aandacht besteed. Daarnaast worden een aantal gereedschappen en systemen in de training behandeld. Een integrale duurzame aanpak!

Verder is prestatie management (waarbij visueel management een belangrijk aspect is) én people management (o.a. om betrokkenheid en vertrouwen te creëren) vereist.

wp-banner