Visueel management

Veel meer dan decentrale informatie voorziening!

Mijn definitie

Visueel management is gericht op procesbeheersing / -verbetering én op continu (collectief) leren / teamwerk door het op de werkplek, direct en eenvoudig zichtbaar maken van o.a. procesdata om afwijkingen van de standaard zichtbaar te maken en door een optimale proces- en werkplekinrichting (5S).

Daarmee wordt ook verticale communicatie / samenwerking bevorderd en de flexibiliteit verhoogd door het eenvoudiger kunnen overnemen van taken door een overzichtelijk proces en werkplek.

Meer over de specifieke doelen leest u op deze web pagina en meer over technieken om afwijkingen zichtbaar te maken leest u hier en op deze web pagina leest u meer over het organiseren van ervan.

Invoering

Vraagt voorafgaand aan invoering om communicatie/overeenstemming, betrokkenheid, gedeeld inzicht (meten van de actuele prestatie) en eigenaarschap. Uitvoering door betrokkene zelf en coachende rol van de manager.

disclaimerPas op! Bij de introductie van visueel management kunnen veel onvolkomenheden in het proces, in het functioneren van specifieke medewerkers en/of tussen afdelingen letterlijk aan het licht komen. Visueel management kan confronterend zijn voor medewerkers én voor leidinggevenden.


Over de raakvlakken met andere Lean technieken en denkwijzes leest u hier.
en een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk vindt u op deze web pagina.

Visuele weergave

visueel management
Besproken aspecten in de training:

  • Cultuur: delen, betrokkenheid, respect & verantwoordelijkheid 
  • Mindset, gedrag en communicatie
  • Aandachtspunten m.b.t. invoering, voorwaarden en mogelijke weerstand  
  • Aandachtspunten m.b.t. data en indicatoren 
  • Andon, Kanban

Standaarden als basis voor gerichte verbetering
Visueel management zonder opvolging (: PDCA) is verspilling.

wp-resultaat3

Ook hier geldt: denk groot, begin klein (met weinig automatisering)