Visueel management

Veel meer dan decentrale informatie voorziening!

Mijn definitie

Visueel management is gericht op procesbeheersing / -verbetering en op continu (collectief) leren / teamwerk door het zichtbaar maken van bepaalde procesdata en een optimale proces- en werkplekinrichting. 

Daarmee wordt ook verticale communicatie / samenwerking bevorderd en de flexibiliteit verhoogd door het eenvoudiger overnemen van taken. 

Invoering

Vraagt voorafgaand aan invoering om communicatie/overeenstemming, betrokkenheid, gedeeld inzicht en eigenaarschap. Uitvoering door betrokkene zelf en coachende rol van de manager.

disclaimerPas op! Bij de introductie van visueel management kunnen veel onvolkomenheden in het proces, in het functioneren van specifieke medewerkers en/of tussen afdelingen letterlijk aan het licht komen.

 

Over de raakvlakken met andere Lean technieken en denkwijzes leest u hier. 

Visuele weergave

visueel management
Besproken aspecten in de training:

  • Cultuur: delen, betrokkenheid, respect & verantwoordelijkheid 
  • Mindset, gedrag en communicatie
  • Aandachtspunten m.b.t. invoering, voorwaarden en mogelijke weerstand  
  • Aandachtspunten m.b.t. data en indicatoren 
  • Andon, Kanban

Standaarden als basis voor gerichte verbetering
Visueel management zonder opvolging (: PDCA) is verspilling.

wp-resultaat3

Ook hier geldt: denk groot, begin klein (met weinig automatisering)

Advertenties