Resultaten in meer detail

Substantiële verhoging van omzet en resultaat (beide >20%)
in een aantal EU-landen bij bestaande en nieuwe klanten

 • Nieuwe PMC’s ontwikkelt
  O.a. reinigingsmiddelen, grondstof voor farmaceutische en textiel industrie
 • Nieuwe producten ontwikkeld in samenwerking met externe partijen
 • Creëren van onderscheidend vermogen
  Van bulkproduct tot specialiteit, van leverancier tot specialist, van product naar service
 • Marge verbetering door aanpassing orders/afroepen/afspraken
 • Bouwen van sterk merk
  • Gast seminar op Hortifair (= dé internationale vakbeurs)
  • Houden van inspiratie-/klantendagen
  • Ontwikkelen van veiligheidsvideo en -informatiedagen
  • Ontwikkelen en sterk verbeteren van positionering en samenwerking met distributeurs en handelaren
 • Bouwen van goede zakelijke relaties die leiden tot voorkeursbehandeling en/of exclusiviteit door 1:1- of door 1:n-activiteiten

Procesverbetering en kostenverlagingen (beide >20%)

 • Bij verkoop o.a. door ABC-klantenverdeling, ontwikkeling van doel naar resultaat, focus op marge, effectiever gebruik (IT-)processen
 • Bij productie o.a. door verkorten inrichttijd, verhogen productiesnelheid, halveren doorlooptijd voor significant volume
 • Productiestabiliteit, flexibiliteit, capaciteit en leveringsbetrouwbaarheid vergroot door o.a. 3=1, flexibilisering van arbeidstijden in hoog-/laagseizoen
 • Structurele en substantiële voorraadreductie (~30%) en –actualisering door o.a. beter plannings- en bestelproces, effectieve interne afstemming, afspraken met klanten en leveranciers
 • Personeelsreductie (~30%) bij nagenoeg gelijke omzet
 • Lean geïntroduceerd en toegepast
 • Vervangbaarheid medewerkers verhoogd mede door instellen van duo’s, standaard werk en 3=1
 • Faalkosten reductie gerealiseerd door betere processen

Cultuurverandering

 • Van multinational naar groot MKB
 • Van interne naar externe focus
 • Van ik naar wij, en van doen naar resultaat (in samenwerking met externe adviseurs)
 • Verbinden van verkooporganisatie en productiebedrijf
 • Klant- en medewerkerstevredenheid sterk vergroot
 • Interne en externe waardering voor opgebouwd kenniscentrum en haar dienstverlening
 • Inkoop als volwaardige partner vanaf het begin betrokken bij ontwikkelingen

Crisismanagement en herinrichten organisatie

 • Succesvol verstoorde relaties aan de inkoop- en verkoopkant hersteld. O.a. met grootste, strategische leverancier in Vietnam en met grootste klant (uiteindelijk verkoopbinnendienst medewerker Zwapak parttime intern bij Dutch Flower Group geplaatst)
 • Voorgenomen desinvestering begeleid, inclusief reorganisatie
 • Effectieve en geaccepteerde inkoop organisatie opgezet in NL, Denemarken en Zweden
 • Begeleiding vervreemding van één van de bedrijfsactiviteiten van het productiebedrijf waarbij ~70 medewerkers betrokken waren en een substantieel deel van het machinepark verkocht werd
 • Na reorganisaties effectieve organisatie opgebouwd

Certificering

 • Onderneming/processen gecertificeerd (productiebedrijf en groothandel)
 • Project m.b.t. Walmart/Asda, inclusief pre-audit en Factory Capability and Capacity Audit, ethical standards and quality audit, processen ingericht, geactualiseerd en geaccrediteerd

IT

 • Realiseren van planningssysteem voor 5 tot 15 locaties
 • Implementeren van ERP-systeem (Navision)

wp-matrix-2