Aandachtspunten

Positionering
   Wie zijn onze klanten (exacte doelgroep, ABC-klantenverdeling)
   Wie zijn onze concurrenten
Creëren van onderscheidend vermogen én meerwaarde
   Wat bieden wij onze klanten meer dan onze concurrenten? 
Waar is uw klant bereid voor (extra) te betalen, en waarvoor niet
Creëren van meeropbrengst 
Klantgerichtheid in de hele onderneming      
Commercieel management
Continu verbeteren

Klant- en resultaatgericht samenwerken met een collectieve ambitie 

wp-resultaat3

 

 

Advertenties