Metrics Based Process Map (MBPM)

WP MBPMWerkwijze
1. Feitelijk proces in kaart brengen

2. Eventueel bevindingen checken met ISO-handboek, checklijsten, etc.
3. Data verzamelen
4. Gewenste nieuwe proces formuleren

Advertenties