SMED

Single Minute Exchange of Die
Verkorten omsteltijden

smed

Ook dit is géén doel op zich, en dient integraal beoordeeld te worden door Value Stream Mapping. Relatie met standaardwerk, werkplek efficiency (5S) en daarmee bij een processtabilisatie. Verder geeft SMED een basis voor continue verbeteren (kaizen).

Advertenties