Catchball

teamEr wordt gericht en proactief gewerkt aan het verkrijgen van consensus voor de benodigde focus en toewijding. Consensus betekent dat iedereen gehoord wordt en dat hun ideeën serieus overwogen worden. Voordat de beslissing genomen wordt.

Het gaat om het zoeken van specifieke, multidisciplinaire inbreng (feiten en data) en niet om feedback of een oordeel (mening). Medewerkers zijn het eens of oneens, maar committeren zich altijd aan de gekozen route en/of actie. Langs deze weg wordt betrokkenheid bij de uitvoering geborgd, die niet ondergesneeuwd wordt door de ‘waan van de dag’ of passieve tegenwerking.

wp-handschuttenDaarmee is dit proces een verantwoordelijkheid voor leidinggevende en medewerker.

Deze 2-weg communicatie, horizontaal en verticaal, respectvol voor-, nadelen en risico’s in kaart brengen wordt catchball genoemd. Centraal staat mensen betrekken en het daarmee verbeteren van het prioriterings- en planningsproces, de helderheid m.b.t. keuzes, aanpak en doelen.

Catchball is geen democratie, wel leidt dit tot betere en snellere resultaten bij de uitvoering.
Zowel het proces als het resultaat zijn daarbij belangrijk, en onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

In het verlengde van catchball beveel ik graag de volgende video aan How great leaders inspire action by Simon Sinek.
Meer Lean (gerelateerde) inspiratie vindt u hier.

wp-lean

Advertenties