Implementeren en experimenteren

wp-implenteren-en-experimenteren

Kort cyclische experimenten met een wetenschappelijke methode (PDCA) o.a. met A3. Experimenteren wordt opgevolgd door reflecteren. Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk.

wp-man-met-lichtBij het realiseren van SMART-doelstellingen wordt vaak teruggegrepen op een beproefde aanpak en daarmee wordt experimenteren en out-of-the-box denken vaak uitgesloten. 

Experimenteren in plaats van discussiëren

Advertenties