Tegenmaatregelen

wp-pdcaIn Lean-denken bestaan ‘oplossingen’ alleen voor wiskundige vraagstukken.

Het woord ‘oplossing’ impliceert dat je een verandering kunt implementeren en dat het vraagstuk daarmee definitief is opgelost, en de organisatie gaat met een ander vraagstuk aan de slag.

Voorbeelden van tegenmaatregelen vindt u hier. 

Voor veel organisaties is dat de dagelijkse handelswijze. Bij implementatie is de ‘oplossing’ meestal effectief. Echter het effect van deze ‘oplossingen’ verliest zijn kracht vaak in de tijd. Bijvoorbeeld door ‘slijtage’ van het proces.

Lean spreekt over ‘tegenmaatregelen’ in plaats van ‘oplossingen’ bij een probleem.

In Lean denken is geen ruimte voor een permanente oplossingen, omdat geen enkel proces ooit perfect is (er is altijd ruimte voor verbetering ‘Kaizen’) en de eisen aan processen in de tijd kunnen veranderen.  

Naast een grondige (DO en Check van de PDCA-cyclus) , gaat het Lean-denken ervan uit dat ‘tegenmaatregelen’ op zijn best effectief blijven zo lang de condities ongewijzigd blijven of tot dat een nieuwe doel(-situatie) bepaald wordt. Het denken in ‘tegenmaatregelen’ ondersteunt het denken in echte grondoorzaken en continue verbetering.

Een probleemstelling is op feiten gebaseerd en beval geen verhullend, onduidelijk taalgebruik.

Woorden als een beetje, aanzienlijk, veel, slecht, duur of langzaam worden niet gebruikt. Net als ‘Ik denk of ik heb gehoord’. Men weet, men gaat kijken op de plaats waar het gebeurd (Go to the Gemba!). Zo wordt verwarring voorkomen, en de juiste urgentie geschapen voor een specifieke actie.

wp-lean

Advertenties