Coachen

Na het leren van basis kennis & concepten, theorie & filosofie kan deze kennis toegepast worden met behulp van coaching. Geleidelijk zal de mate van coaching afnemen tot het punt dat de coachee de kennis volledig beheerst en zelfstandig toepast. Vanaf dat punt krijgt de coach de coachee een meer faciliterende rol. 

In een Lean organisatie vervullen de leidinggevenden de coach functie. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij het werk van de coachee inhoudelijk goed kennen én dat zij beschikken over coachingsvaardigheden.

Deze coachingsvaardigheden vragen vaak training. Daarom wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed in mijn training. Een onderdeel daarvan zijn de socratische vragen, het Nivea principe en onderstaande aandachtspunten.

wp-coachen-2

Coaching is een belangrijk aspect bij o.a. standaardwerk, dag- en weekstarts, kaizen en A3.

Enkele sleutelbegrippen: veilige omgeving en geen machtsverhouding, relatie en duidelijk doel,  groter geheel en focus, vragen stellen en empirisch onderzoek.

Advertenties