Visueel management

Veel meer dan decentrale informatie voorziening!

Vraagt voorafgaand invoering communicatie/overeenstemming, betrokkenheid, gedeeld eigenaarschap en coachende rol van manager. 

visueel management

Visueel management heeft relatie met:

  • Cultuur: inzicht in data op de werkvloer en samenwerking evenals aanwezigheid on de werkvloer (Go to the Gemba!).
  • Communicatie: stimuleren van dialoog zonder hiërarchie, feiten in plaats van fouten, procesgericht (proces, werkcel). Hoger doel 
  • Problemen oplossen op de werkvloer
  • Data gericht: kritiek wordt objectiever en constructiever, en minder emotioneel. Naast aandacht voor operationele data ook aandacht voor verbeterprojecten,… en wellicht voor medewerkerstevredenheid 🙂
  • Processen: Flow, voorraad management, Standaardwerk, en Werkplek efficiency (5S) en verantwoordelijkheid voor de dagelijkse planning.
  • Het geleidelijk verschuiven van normen; het natuurlijk degraderen van processen. De geleidelijkheid waarmee processen kunnen veranderen en het eventueel na-ijlend effect ervan is soms moeilijk waarneembaar en daarmee verraderlijk. 
  • Specifieke managementvaardigheden: coaching
  • Organisatie: collectief en decentraal management, teamwerk.

Visueel management op macro-niveau:

Besproken aspecten in de training:

  • Cultuur: delen, betrokkenheid, respect & verantwoordelijkheid 
  • Aandachtspunten m.b.t. informatie  

Standaarden als basis voor gerichte verbetering
Visueel management zonder opvolging (: PDCA) is verspilling.

wp-resultaat3

Ook hier geldt: denk groot, begin klein (met weinig automatisering)

Advertenties