Doel van de website = kennis delen!

Deze website is erop gericht om kennis te delen over proces optimalisatie met Lean als basis en over een lerende organisatie met een focus op de filosofie, cultuur elementen en het management, over de samenhang van instrumenten en minder over de praktische kant van de instrumenten. Deze (praktische) instrumenten worden desgewenst wel uitgebreid behandeld  in een training, workshop of presentatie).

Door kennis te delen komen tot betere én duurzame resultaten, hogere medewerker- en klanttevredenheid, en minder verspilling van mensen en middelen. 

Naast mijn eigen kennis deel ik ook graag nuttige websites en informatie van anderen. Deze verwijzingen treft u hier aan. 

Fijn als u de inhoud kunt en wilt aanvullen, en daarmee ook kennis wilt delen met mij en anderen. Mijn contactgegevens treft u hier aan.

Als u denkt dat ik een bijdrage kan leveren aan uw reis. Dan verwijs ik graag naar de mogelijkheden die ik daarvoor bied. Wellicht tot binnenkort. 

Tenslotte, wijs ik u graag op de leerwijzer en de disclaimer van deze website. 

wp-lean

COACHING, TRAINING & MANAGEMENT